Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:26
-00:47:28
+00:33:28
6633 1761
267 / 356
-00:19:44
+00:26:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii