Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:20
-00:12:24
+00:19:53
1776 1776
32 / 45
-00:04:09
+00:11:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii