Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:47
-00:43:07
+00:37:49
7671 2394
270 / 311
-00:25:08
+00:34:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii