Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:37
-00:42:33
+00:31:17
5680 1339
K20 : 424
165 / 263
-00:25:26
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii