Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:01
-00:47:53
+00:33:03
6533 1697
269 / 348
-00:33:23
+00:25:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii