Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:23:43
-00:26:11
+00:54:45
8826 5704
125 / 126
-00:02:11
+00:46:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii