Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:53
-00:47:01
+00:33:55
6747 1828
358 / 485
-00:34:33
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii