Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:16
-00:41:38
+00:39:18
7931 5394
313 / 356
-00:13:54
+00:32:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii