Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:12
-00:49:42
+00:31:14
6044 1454
237 / 356
-00:21:58
+00:24:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii