Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:48
-00:44:06
+00:36:50
7441 5189
302 / 348
-00:29:36
+00:29:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii