Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:54
-00:44:00
+00:36:56
7471 5204
265 / 311
-00:26:01
+00:33:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii