Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:13
-00:29:57
+00:43:53
8095 2695
K30 : 1276
348 / 372
-00:14:04
+00:38:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii