Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:17
-01:02:37
+00:18:19
1260 1183
33 / 226
-00:37:08
+00:10:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii