Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:44
-00:42:10
+00:38:46
7855 2496
322 / 348
-00:27:40
+00:31:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii