Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:35
-01:01:40
+00:16:42
472 448
1 / 29
-00:31:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii