Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:00
-00:39:54
+00:41:02
8177 5483
117 / 128
-00:12:12
+00:36:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii