Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:53
-00:55:01
+00:25:55
3964 3357
135 / 311
-00:37:02
+00:22:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii