Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:42
-00:44:12
+00:36:44
7420 2238
72 / 80
-00:16:21
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii