Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:13
-00:34:36
+00:31:17
7177 5820
292 / 403
-00:23:29
+00:25:22
01:05:27
-00:42:48
+00:35:34
4952 4134
174 / 218
-00:31:59
+00:28:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii