Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:55
-00:43:59
+00:36:57
7480 5207
266 / 311
-00:26:00
+00:33:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii