Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:47
-00:41:07
+00:39:49
8013 2590 10
431 / 485
-00:28:39
+00:32:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii