Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:15:35
-00:34:19
+00:46:37
8619 2985 11
385 / 394
-00:15:04
+00:38:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii