Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:40
-00:43:14
+00:37:42
7643 2375
305 / 356
-00:15:30
+00:30:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii