Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:05
-00:49:49
+00:31:07
6006 4571
157 / 226
-00:24:20
+00:23:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii