Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:11
-00:31:11
+00:41:50
7356 2491
K30 : 1159
329 / 350
-00:21:22
+00:36:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii