Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:53
-01:09:01
+00:11:55
215 198
12 / 311
-00:51:02
+00:08:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii