Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:46
-00:38:08
+00:42:48
8355 2806
78 / 80
-00:10:17
+00:34:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii