Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:53
-00:46:22
+00:32:00
4345 615
86 / 135
-00:36:05
+00:23:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii