Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:04
-00:46:50
+00:34:06
6810 4948
238 / 311
-00:28:51
+00:30:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii