Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:56
-00:49:58
+00:30:58
5939 1400
250 / 348
-00:35:28
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii