Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:08:12
-00:41:42
+00:39:14
7919 5391 4
345 / 380
-00:26:19
+00:31:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii