Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:40
-00:37:30
+00:36:20
6991 2042
K20 : 658
212 / 263
-00:20:23
+00:35:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii