Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:26
-00:43:28
+00:37:28
7606 2350
307 / 348
-00:28:58
+00:30:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii