Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:21
-00:41:24
+00:38:35
5888 4796
113 / 135
-00:24:14
+00:31:08
00:59:43
-00:48:32
+00:29:50
3827 3352
117 / 179
-00:42:55
+00:19:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii