Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:40
-00:44:14
+00:36:42
7409 5178
64 / 76
-00:17:18
+00:24:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii