Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:50
-00:44:12
+00:35:08
6108 1882
K20 : 506
189 / 226
-00:19:26
+00:29:49
01:07:20
-00:42:34
+00:38:22
7777 2449
233 / 262
-00:23:19
+00:37:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii