Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:00
-00:46:54
+00:34:02
6787 1848
276 / 348
-00:32:24
+00:26:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii