Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:46
-01:02:08
+00:18:48
1387 1294
52 / 311
-00:44:09
+00:15:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii