Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:09
-00:37:01
+00:36:49
7101 2102
K30 : 1017
345 / 413
-00:20:02
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii