Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:42
-00:40:33
+00:37:49
5312 956
109 / 135
-00:30:16
+00:29:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii