Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:50
-00:43:04
+00:37:52
7686 5283
310 / 348
-00:28:34
+00:30:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii