Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:39
-00:36:15
+00:44:41
8501 2904
299 / 311
-00:18:16
+00:41:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii