Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:53
-01:03:41
+00:13:16
299 286
2 / 98
-00:48:24
+00:02:51
00:39:45
-01:08:30
+00:09:52
54 48
1 / 86
-00:53:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii