Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:16
-01:05:38
+00:15:18
595 558
18 / 168
-00:37:33
+00:12:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii