Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:53
-00:48:01
+00:32:55
6497 4816
268 / 348
-00:33:31
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii