Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:01
-00:41:44
+00:35:32
9449 6803
362 / 476
-00:31:55
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii