Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:12
-00:42:42
+00:38:14
7747 2430
53 / 59
-00:12:24
+00:28:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii