Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:07
-01:07:47
+00:13:09
317 297
8 / 226
-00:42:18
+00:05:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii