Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:01
-00:37:14
+00:41:08
5725 1145
71 / 86
-00:22:08
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii