Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:30
-00:38:24
+00:42:32
8317 5536
294 / 311
-00:20:25
+00:39:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii